Online Image Optimizer - komprese a změna velikosti obrázků -

Optimalizátor obrazu online je nástroj, který se optimalizuje, komprimuje a upravuje velikost obrázků co možná nejlépe. Často se setkáváme s obtížemi při připojování obrázků k našemu e-mailu kvůli velké velikosti obrazu a také malému prostoru na disku. Všechny naše potíže jsou tříděny pomocí nástroje Image Optimizer. Tři jednoduché kroky k použití tohoto nástroje jsou:

Krok 1: Zvolte maximálně 20 obrázků JPEG nebo PNG, které chcete optimalizovat.

Krok 2: Vyberte optimalizaci jako Quality, Width Výška.

Krok 3: Kliknutím na stahování získáte optimalizovaný obrázek.

Zrcadlit všechny snímky vodorovně nebo svisle.
Je-li nastaveno pouze jedno pole, ostatní pole se automaticky vypočítá podle poměru stran.

Zde klikněte na soubory nebo klikněte na tlačítko Nahrát.

K nahrávání jsou povoleny pouze obrazové soubory